Lõi Lọc Than Hoạt Tính

Lõi Lọc Than Hoạt Tính

Liên hệ ngay:
Gửi yêu cầu báo giá

Chiều dài: 10’, 20’, 30’

Đường kính ngoài: Ø64mm±1mm

Đường kính trong: Ø30mm± Ø28mm

Độ Lọc: 5µm-10µm

Nhiệt độ: 60 ̊C

Đặc tính: Trong Công Nghiệp liên quan đến Hữu Cơ, Kim Loại Nặng, và Các loại nước có chứa electronic

Sử dụng: Phù hợp cho lọc trong lĩnh vực công nghiệp điện tử, xi mạ…

Chia sẻ trên: